Privacyverklaring


Pedicurepraktijk OpStap neemt uw privacy serieus en zal op een veilige manier uw persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring wordt er uitleg gegeven over het privacy beleid van Pedicurepraktijk OpStap. Deze privacyverklaring kan door ons ten alle tijde worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pedicurepraktijk OpStap verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Geboortedatum
– Geslacht
– Telefoonnummer
– Email adres
– Gegevens over gezondheid/klachten (specifiek)
– Gegevens voortzetting behandeling.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Pedicurepraktijk OpStap verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens.
Voor het verwerken van uw persoonsgegevens vragen we om toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Dit toestemmingsformulier zal u overhandigd krijgen bij een behandeling op de praktijk om vervolgens te ondertekenen.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Pedicurepraktijk OpStap verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het uitvoeren van de behandeling
– Contact opnemen met klant over de behandeling
– Het afhandelen van een betaling.
– Het op de hoogte stellen van wijzigingen in diensten.

Hoe lang we uw gegevens bewaren
Pedicurepraktijk OpStap zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na een laatste behandeling van een klant bij Pedicurepraktijk OpStap zullen de gegevens nog één jaar bewaard worden. Op deze manier kan er tussentijds weer een behandeling gestart/hervat worden zonder dat alle gegevens weer verwerkt moeten worden. Heeft er na één jaar geen behandeling plaats gevonden dan zullen de gegevens van de desbetreffende klant vernietigd worden. Financiële gegevens zijn onderhevig aan de fiscale bewaarplicht en zullen daarom zeven jaar bewaard worden.Van actieve klanten worden de gegevens oneindig bewaard, omdat deze data belangrijk is voor de behandeling. Op verzoek kan hier uiteraard een uitzondering voor worden gemaakt.

Delen met anderen
Pedicurepraktijk OpStap deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pedicurepraktijk OpStap blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen. 

In kaart brengen
websitebezoek
Pedicurepraktijk OpStap gebruikt geen functionele of analytische cookies.
Social media
Het laatste nieuws en acties van Pedicurepraktijk OpStap zijn terug te vinden op deze website en, eventueel op onze social media kanalen. Op onze website zijn er buttons naar deze platforms geplaatst. Lees de privacy verklaringen van deze platforms om te weten hoe zij omgaan met uw privacy.

Uw rechten
Onder de AVG wetgeving heeft u verschillende rechten. U kunt een verzoek tot uitoefening van deze rechten indienen bij Pedicurepraktijk OpStap.
* Recht op informatie: door middel van deze privacyverklaring wordt u op hoogte gesteld wat Pedicurepraktijk OpStap met uw persoonsgegevens doet.
* Recht op inzage: als klant van Pedicurepraktijk OpStap heeft u het recht tot inzage van uw persoonsgegevens.
* Recht op correctie: als klant van Pedicurepraktijk OpStap heeft u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen.
* Recht op dataportabiliteit: als klant van Pedicurepraktijk OpStap heeft u het recht om gegevens over te dragen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u overstapt naar een andere pedicure en graag uw gegevens makkelijk wilt overdragen.
* Recht op vergetelheid: als klant van Pedicurepraktijk OpStap heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen uit het bestand van Pedicurepraktijk OpStap.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar pedicure.opstap@gmx.com
Pedicurepraktijk OpStap zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Pedicurepraktijk OpStap neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u altijd contact opnemen met Pedicurepraktijk OpStap via pedicure.opstap@gmx.com .
Als we er onverhoopt samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Pedicurepraktijk OpStap, kunt u ons als volgt bereiken:
Straatnaam en nummer: Haydnstraat 13 
Postcode en plaats: 4661 BD, Halsteren 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 55484882
Telefoonnummer: 06-12073267 
E-mailadres: via pedicure.opstap@gmx.com